יו אנד מור - יועצים בע"מ

אודות החברה

החברה מעניקה שירותי יעוץ עסקי וכלכלי, ניהול כספים וחשבות כפי שיפורט להלן.

כמו כן, פועלת החברה במספר שיתופי פעולה עם גורמים עסקיים בתחומים משלימים כגון: יועצים משפטיים, כלכלנים, יועצים שיווקיים, מהנדסים, יועצים ארגוניים, מומחי מיסוי ישראלי ובין לאומי, אנשי מערכות מידע ועוד. שילוב שיתופי הפעולה העסקיים, מתבצעים בתיאום עם הלקוח ולפי צרכיו.

מייסדי החברה, רו"ח דורון יום טוב ורו"ח שי ונה, עוסקים משנת 1996 בתחום הייעוץ העסקי בישראל ובחו"ל.
רו"ח דורון יום טוב, הינו מוסמך במנהל עסקים ( MBAבהצטיינות – התמחות במימון), בוגר שנת ההשלמה בחשבונאות, בעל תואר ראשון במנהל עסקים התמחות בחשבונאות.

רו"ח שי ונה, הינו מוסמך במנהל עסקים ( MBAבהצטיינות – התמחות במימון), בוגר שנת ההשלמה בחשבונאות, בעל תואר ראשון במנהל עסקים התמחות בחשבונאות (בהצטיינות). בשנים האחרונות שימש כמרצה לניהול עסקי ולחשבונאות במכללה למינהל ובארגונים שונים בוגר קורס בנושא פירוקים, כינוסי נכסים ופשיטות רגל (אוניברסיטת ת"א), בוגר קורס בוררים של לשכת רואי החשבון וחבר לשכת רואי החשבון בישראל.

במהלך השנים, פעלו המייסדים במסגרות שונות וביניהן:

  • משרדי רואי חשבון – מבקרי דוחות כספיים, תכנוני מס, יעוץ כלכלי, סיוע בהשגת מענקי מדינה, ניהול תיקי ביקורת של חברות ציבוריות ופרטיות.
  • חברות פרטיות - חשבות וניהול כספים בחברות פרטיות בארץ ובחו"ל כחלק מצוות החברות. בין היתר עסק בהכנת תשקיף הנפקה לבורסה, הכנת תקציבים ומעקבי ביצוע, חשבות וניהול כספים.
  • משרדי יעוץ עסקי ופיננסי – ניהול צוות יועצים בתחומים עסקיים מגוונים, לרבות יעוץ פיננסי, הסדרת אשראי, ליווי מול המערכת הבנקאית, ניהול משברים עסקיים בכלל ופיננסיים בפרט (לרבות תוכניות הבראה, כינוסי נכסים, הסדרי נושים והקפאות הליכים), יעוץ ארגוני, יעוץ שיווקי, מיזוגים ורכישות, הערכות שווי ובדיקות נאותות ,בדיקות היתכנות, גיבוש תוכניות עסקיות, תחזית תקציב ומעקב אחר ביצוע, בניית מערך דיווח חשבונאי בזמן אמת - לצרכים פנימיים ניהוליים ולצרכים חיצוניים, חוות דעת מומחה לבתי משפט ולבוררויות.